Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca

p. Olga Szarmach

Zastępca

p. Mariola Knychała

Sekretarz

p. Hanna Galarda

Skarbnik

p. Ewa Bieszke

Komisja rewizyjna

p. Karolina Dordzik-Piasecka

p. Monika Mielczarek